Undervisning och kvalitet…

Kvalitet i förskolan, vad är det? Innebär kvalitet att arbeta med exempelvis matematik, naturvetenskap och teknik? Jajamensan, men är det verkligen så enkelt och lätt som en plätt? Kan vara, OM vi bara checkar av läroplanen. Och vi gör en avcheckningsbock vid varje strävansmål, men visst vill vi något mer? För i ärlighetens namn, vad genererar ett sådant tillvägagångssätt för slags kvalitet för barnen? Ambitionsnivån måste vara högre än avcheckning. Kvalitén måste vara meningsskapande. Vi kan också tala om undervisning i förskolan som kvalitet OCH meningsskapande bara vi inte glömmer bort viktiga aspekter så som: barns tankar, intresseområden, kompetens, glädje och nyfikenhet – ett lustfyllt kooperativt lärande. Och att allt hänger ihop. Det är rhizomatiskt, det vill säga ett virrvarr av kunskapserövringar tillsammans med andra.

”… för att kunna utmana och stimulera barnen krävs att man i verksamheten har kunskap om varje barn, vad som intresserar dom, vad de tycker är roligt, vad de har för erfarenheter redan när de kommer in i förskolan…

/Ateljéristan

Annonser