Ett avslutat kapitel – en början på IKT-erövringar

Ett kapitel har tagit form. Ett kapitel om IKT i förskolan. Ett kapitel med ett axplock av mina tankar och erfarenheter rörande IKT som verktyg och uttryckssätt. Ett kapitel som nu har levererats till förlaget och tillsammans med andra kapitel ska bilda en bok i ämnet. Ett avslutat kapitel, kan man tycka. Men, nej. Utan en början. Ungefär som livet självt. Ett avslutat kapitel betyder början på något annat. Något nytt. En start av nya processer. Jag hoppas att de som läser min text ska finna inspiration av det jag velat delge dem. Jag önskar att mitt avslutade kapitel ska innebära en början på nya IKT-erövringar även för andra så som det gjort för mig. Men det viktigaste för mig är trots allt att denna skrivandeprocess har inneburit spännande och intressanta stunder för de som gjort detta kapitel möjligt – de barn som finns i mitt sammanhang på Spira förskola. Utan dem skulle jag inte ha erfarit det som läsaren av mitt kapitel ska få ta del av någon gång under detta år. Utan barnen och mina fantastiska kollegor skulle ett kapitel inte ha tagit form. Tack!

10154467_10152307883908770_6354875440816764742_n

 

/Ateljéristan

Annonser

Kompetensutbyten – Let it flow!

Vi sitter tillsammans, mina kollegor och jag. Arbetsplatsträff. Kollegan Camilla Ajanki föreläser för oss ang. matematik i förskolan. Hennes erfarenheter blir också mina, dock tolkas de genom mitt raster av lärdomar och upptäckter. Min ”ryggsäck”. Och jag känner hur jag växer av de kunskaper hon delger oss.

10157188_10152302551558770_1528344147_n

Låt oss växa tillsammans i ett kollegialt sammanhang där vi tar till vara på varandras kunskaper och kompetenser. Vilka är dina kollegors styrkor? Vilka kunskaper bär de på? Hur kommer dessa kunskaper och styrkor – kompetenser – fram på bästa sätt? Vi kan kalla det en form av ”Knowledge Management”, det vill säga förvalta och ta till vara på den kunskap som finns inom den egna verksamheten. Jag vågar hävda att det egentligen inte är svårt. En början kan vara att ni som kollegor föreläser på en arbetsplatsträff, ja kanske om matematik i förskolan. Så enkelt och icke krångligt kan det faktiskt vara. Det handlar om att skapa ett flöde av kompetensutbyten. Let it flow!

/Ateljéristan