Utforska vs. forska – skillnaden?

Att barn utforskar, det vet vi. Det råder absolut ingen tvivel om den saken. Den som hävdar annat har nog aldrig mött ett barn. MEN forskar barn?

Utforska – undersöka, studera, utröna
Forska – arbeta vetenskapligt, vetenskapa; undersöka, söka efter, utreda

Källa: Lexikon för svenska synonymer

Ett undersökande på vetenskaplig grund blir därmed skillnaden, eller? Vad innebär en sådan formulering ”att arbeta vetenskapligt”?

”Vetenskap är utvecklande av tidigare okänd objektiv kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar en kombination av empiri (prövande av hypoteserteorier och modeller genom observationexperimentmätning och annan datainsamling) och deduktion (logisk slutledning, härledning av samband, teoretiskt modellbygge, formulering av nya hypoteser). Ett kriterium för vetenskapliga teorier är att de skall vara falsifierbara, med andra ord att de ska ge förklaringar och göra förutsägelser som kan prövas, samt att teorin är formulerad så specifikt att den kan motbevisas om den är felaktig.

Vetenskap är sådan forskning som har publicerats i vetenskapliga publikationer. Vanliga publikationskriterier innefattar att arbetet granskats av oberoende referenter och/eller av en opponent vid annan institution. Granskaren skall kontrollera bedömningskriterier som att argumentationen är saklig, att resultat och slutsatser har ett nyhetsvärde, att publikationen refererar och bygger vidare på annan forskning inom området, samt att systematiska metoder har använts och redovisats på ett sätt så att andra kan upprepa experiment och bedöma slutsatsernas tillämplighet och tillförlitlighet.” Wikipedia

Nu blev det krångligare. Prövande av hypoteser och teorier genom observation och experiment, det är väl sådant barn ägnar sig åt mest hela tiden tänker jag? Barns hypoteser och teorier granskas av andra – barn och vuxna – i samtal/reflektion. Dessa publiceras/synliggörs i olika form – dokumentationsväggar, digitalt osv. Så vad blir den egentliga skillnaden, en publicering i en vetenskaplig publikation? Eller?

/Ateljéristan

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s